Masáže pro ŽENY

Ženy jsou jako prsty jedné bohyně a ovládají je emoce, intuice a city. Navzájem o sebe pečují jako božská matka a udržují a povzbuzují naši požehnanou zemi.

Je těžké uvěřit, že každá žena je bohyní, ani já jsem tomu po čtyřicet let svého života nevěřila. Chtěla bych se s vámi podělit o cestě tantrické, která Vám může změnit život. Ano i jedna masáž i kdyby byla jedna za celý Váš život, bude zážitkem, procitnutím, inspirací, pochopení krásy momentu a naučit se mu odevzdat. U některých dokonce transformací. Jsem ráda, že jste aspoň rozlikly tuhle stránku, která je pro Vás. Myslely jste si, že tantrická masáž je pouze mužskou záležitostí? Omyl! Tantrická masáž je hlavně pro ženy. A ještě větší překvapení je, že by jí měla provádět žena ženě. Dovolte mi, abych Vám krátce představila příběh této masáže ... i mé osoby. Mé jméno je Iveta, masíruji a pracuji pouze se ženami asi pět let. Prožitky při přijímání či poskytování masáže změnily mou práci, směřování v životě a pohled na sex, intimitu i dotek. Naučila jsem se dávat druhému člověku, aniž bych se při tom vyčerpala, nebo nudila. Snažím se nahlédnout pod slupku fyzického těla a opravdu spatřit její duši. Viděla jsem ženy se smát od prvního okamžiku, viděla jsem ženy plakat , viděla jsem je i utíkat :-)když v masérně zjistily VHODNÝ dárek. . Masáž erotického procitnutí vás dovede hluboko do vašeho nitra a rozšíří vaše vnímání sebe sama. Umí uvolňovat toxiny a léčit dávná sexuální traumata. Sjednotí vaši sexualitu a spiritualitu. Budu ráda za třeba jen přečtení těchto řádků, popřípadě setkání na masáži....


CO JE VŮBEC TANTRA?

tohle sanskrtské slovo má více významů, z nichž jeden je vlákno, nit, která vše spokuje do jednoho celku. Tantra je o spojování všeho, co se rozdělilo, o léčení , sjednocování a vytváření úplnosti.  Také může znamenat neustálý proces vykonávání obřadu. Tantra je duchovní cesta vedoucí k lásce, meditaci, poznání sama sebe .Pracuje s  tělem, sexuální energí, vibracemi zvuku, dechem i myslí. Tantra je rozsáhlá stará nauka. Člověk ji může zasvětit celý život, a přesto se ji dotkne jen na povrchu.


CO VÁM MŮŽE TANTRA PŘINÉST?

 • Prožívat bohatší a více naplňující sexuální život
 • Dovolit si být živější, zářivější a svobodnější
 • Otevřít své srdce a pocítit více lásky
 • Propojit duchovní zkušesnoti s fyzickým tělem
 • Naučit se pracovat s energií
 • Vyjasnit a vyléčit problémy ve vztahu
 • Vyléčit vnitřní trhliny a konflikty v sobě samotné
 • Vyléčit sexuální traumata z minulosti
 • Překonat strach z intimity

a jsme u toho, intimita.

Ta je většinou pro ženy velká překážka k přijmutí tantrické masáže. Mylné je myslet si, že tato masáž má zahrnovat i genitálie. Naopak, doporučuji a preferuji prožít tuto masáž, bez intimních partií. Tantra uvádí pojetí nevinné intimity, jež může působit ozdravně už jenom tím, že si s konceptem pohráváte. Neodsuzujme to jako něco špatného. Tantra je cestou touhy a ve skutečnosti pohlíží na touhu jako na prostředek probuzení, pakliže tento prostředek používáte správným způsobem. Odsuzujeme-li cokoliv, co se týká intimity, potlačujeme tím vlastní přirozenou potřebu, kterou se následně snažíme nahradit a vytěsnit nakupováním, jídlem, alkoholem, drogami, pornem, televizí a sociálními médii. Nakonec v nás však po snaze dosáhnout uspokojení prostřednictvím těchto vnějších prostředků zůstává jen pocit vnitřní prázdnoty. Tantra nám pomůže konečně prožívat vlastní život ve vlastním těle bez pocitu viny a nebo studu. Konečně můžeme jen tak být...

tantrická masáž


Masáž je mocný prostředek k předávání tantry. Zkušenější praktik tantry může vlastně skrze dotek předat to čemu se říká aktivace energie. Přijímající tak může otevřít sve energetické kanály a prožít skutečný tok tantrické energie. Jedním z hlavních cílů tantrické masáže je odblokovat místa na těle, která jsou zatuhlá či doslova uvězněná. Lidský energetický systém se skládá ze sedmi vrstev energetických těl v rámci aury. Čakry se nacházejí v první vrstvě jednohmotné energie a jsou vodičem, který rozvádí energii. Jejich zdraví a integritu podpoříme zemitým životním stylem a pozitivními a láskyplnými myšlemkami o sobě i o světě. Slovo čakra znamená kolo světla. Toto kolo pohání naši životní sílu. Zvířata mají až tři čakry. Lidé mají sedm hlavních a dvacet jedna vedlejších čaker. Všechny čakry jsou na sobě vzájemně závislé. pokud je jedno z energetických center nefunkční, ostatní jej budou nahrazovat, aby se udrželo proudění životní síly v chodu.SEDM ČAKER


první čakra - Múládhara ( kořen nebo podpora ) , barva červená , umístění v perineu u kořene páteře

Tato čakra se týká bezpečí a přežití - základních prvků života. Kořenová čakra se stará o zachování života, o jeho pestrost a udržitelnost. Obsahují vlastnosti jako je trpělivost, struktura, stabilita, jistota, schopnost uskutečnit své sny. Soustředí se na témata přístřeší , obživy a ta, jež nás posouvají kupředu. Potřebuje určitou úroveň jistoty, která drží zlo a chaos v bezpečné vzdálenosti. Kořenová čakra řídí reakci boj - útěk, která uvádí do činnosti nadledvinky. Stimuluje se vypouštění adrenalinu do krve a přepojují nás do programu přežití. Jsme-li trpěliví, vynalézaví a vnímáme život slibně, ukotvujeme kořenovou čakru k zemi. Oslabení této čakry se fyzicky projevuje v kříži, onemocnění kyčlí, křečové žíly, rakovina tlustého střeva a poruchy umunitního systému. Emocionálně se projevuje pocitem, že se doma necítíte v bezpečí aneb máte strach, že se stanete bezdomovcem. Bojíte se , že přijdete o práci atd.

Jak posilovat všechny čakry, Vám ráda osobně poradím.

Druhá - svadihišthána ( můj sladký příbytek), barva oranžová, nachází se v podbřišku těsně pod pupkem, části těla - pánev, vaječníky a děloha, tlusté střevo, močový měchýř


Ačkoli se často nazývá centrem sexu, této čakře vládnou i otázky spojené s mocí a nadvládou. Je nejvíce kreativní ze všech nižších čaker a poskytuje impulzy, z nichž se rodí nejen děti, ale také plány, touhy a sny ve všech oblastech života. Souvisí s ní také znásilnění, incest a další energeticky podobné události. Jako je zažití porušení vlastních hranic či nedostatek soukromí. Mluvíme li o moci, druhá čakra souvisí s armádou, právě v této oblasti čakry, nosí lidé zbraně. Křížová čakra se stará o naši fyzickou pohodu. Znamená to, že se učíme ctít naše tělo tím, že mu dáváme co potřebuje, aby se mu dařilo. Kvalitní potravu, dostatek odpočinku, legraci práci a cvičení. Dysfunkce křížové čakry u žen může způsobit endometriozu, sterilitu, chronické menstruakční bolesti, myomy, vaginální obtíže.

 

Třetí čakra manipúra ( třpytivý drahokam ) barva žlutá a je v olasti solar plexu ( žaludek, slinivka, nadledvinky, žlučník, játra a tenké sřevo)

souvisí se sebeúctou, sebedůvěrou a emocemi. Nejčastěji zde zadržujeme hlavně strach a zlost. Jeli tato čakra harmonická, cítíme se natolik v bezpečí, abychom projevovali své emoce. Máme kuráž dovedeme se postavit svému vnitřnímu i vnějšímu světu. Je centrem osobní identity. Vládne všem stránkám naši osobnosti a egu, především vnímání naši osobní identity. Toto energetické centrum také ovlivlivňuje , do jaké míry vnímáme  svou osobní moc a svobodu volby. V samé podstatě nám pomáhá zvolit si , čím a kým jsme pro naše nejvyšší dobro. K fyzickým obtížím patří žaludeční vředy a další onemocnění žaludku či zažívací problémy. Věci Vás totiž užírají a vy je nemůžete strávit.

Čtvrtá - anáhata ( nerozeznělá) barva zelená, nachází se uprostřed hrudníku, nad prsy. Říká se ji taky srdeční čakra


Zásadní role srdeční čakry tkví v tom, že nám dodává nejen fyzickou energii a vitalitu, ale také lásku, která vyživuje naše duchovní bytí. Být milující, laskavý a respektující je naší přirozeností. Šťastné srdce působí jako elixír života. Postupně zrajeme v bytost, která potřebuje stále méně brát, místo toho dává svou lásku nepodmíněně. Je to střed energetického systému. Jsou tři čakry nad ní a tři pod ní. Vlastnosti této čakry jsou mír, láska, jednota, bratrství a sesterství a radost. Srdci se daří v radosti a potěšení. Vzkvétá na otevřenosti, sdílení, doteku a propojení. Uzavírá se bolestí, ztrátou a traumaty. Negativními emocionálními projevy srdeční čakry jsou odpor, vina a smutek, zatvrzelost. Fyzickými projevy jsou srdeční obtíže, infarkt, vysoký a nízký tlak, dýchací potíže, astma, rakovina prsu.


Pátá čakra - višuddhi ( pročištění), barva modrá. Nachází se v krku. Říká se jí krční čakra

Je první energetické centrum, které odlišuje lidské bytosti od všech ostatních forem života. Tato čakra se nachází mezi hlavou a srdce. Pokud hlava a srdce pracují v harmonii, dovedeme se jasně a láskyplně vyjadřovat a činit rozhodnutí, která napomáhají uskutečnit ty nejodvážnější sny. Uzavře se žalem či tím, že nevyjádříme pocity. jako je hněv a strych. Krční čakra je ohrožena, když jsme nečestní, pomlouváme či šíříme klepy. Čakru poškozují všechny druhy návykových látek. Se závazkem vyjadřovat pravdu se krční čakra rozvine a stane se silným a neporazitelným spojencem ducha, což nám zároveň dodává energii podporující fyzickou vitalitu a duchovní vývoj. Úniky energie z nefunkční krční čakry prožíváme jako únavu, slabost a vyčerpání. Zdravotní problémy, které se v této čakře vyskytují jsou bolesti v krku, problémy s dásněmi a zuby, oteklé uzliny a problémy štítné žlázy.

šestá čakra - adžná ( vnímat, vědět ) barva fialová. Nachází se na čele mezi obočím a říká se ji třetí oko


Je známá jako centrum ovládání či kontroly, protože se soustředí na kultivování silné a nezávazné mysli. Čelní čakra poskytuje energii pro to, abychom mohli zažívat jasné a výstižné myšlení i dary duchovní reflexe a vnitřního rozjímání. Pomáhá nám rozšiřovat vnitřní obraz toho, jak vidíme sebe a svět. Pokud si uchováváme pozitivní přesvědčení o sobě a o ostatních, náš mentální obraz bude pevný a schpný přestát narušení. Duchovní účel této čakry je nabídnout nám možnost dosáhnout moudrosti a schopnosti rozlišovat, využívat představivost, intuici a znalosti. Problémy spojené s dysfnkcí čelní čakry se zaobírají inteligencí a hloupostí, emoční otupělostí a přepracováním. Migréna, slepota, zákal, nádor mozku, mrtvička.

sedmá čakra - sahasrára (tisícekvětá), barva bílá. Nachází se na temeni hlavy a říká se ji korunní čakra


Dosahuje výšin duchovního života. Spojuje nás s nesmazatelným a trvalým božstvím a je zdrojem léčivé energie v lidském energetickém systému. Čakry slouží jako žebřík k lásce, duchovnosti a léčení. Od základní energie kořenové čakry, která nás ukotvuje v životě, až k jemné energii korunní čakry. Korunní čakra se otevírá, když dosáhneme psychologické zralosti a duchovního rozvinutí. Naše vyšší mysl se učí přijímat to, že jsme milovaní, vedení a chráněni zdrojem, který je vyšší a mnohem mocnějšínež jsme my sami. Každý jsme tady za nějakým účelem. Dojde nám, že život se nemohl vyvíjet jinak a jsme schopni užít si to, že jsme právě takový jací jsme teď. Pokud korunní čakra nefunguje vyskytují se problémy s učením, vnímáním a duchovním porozumnění. Fyzická onemocnění , která se mohou vyskytnout jsou epilepsie, barvoslepost, alkoholismus, nervové poruchy a nespavost.

Léčení čaker

Naučit se léčit čakry nám dává moc přinést rovnováhu a radost do našeho života. Jakmile převezmeme odpovědnost za to, jak pracuje náš energetický systém, můžete užít světlo, myšlenku a energetickou medicínu k znovunastolení zdraví na všech úrovních. Jsou různé způsoby, zvažte, který je pro Vás nejlepší např. léčení barvami, homeopatie, květinové esence, léčení rukama, léčení drahými kameny a minerály. Rozezvučení čaker, terapie jídlem.

Jak tantrická masáž probíhá ?


Masáž probíhá na masérském lehátku. Nejprve si se mnou popovídáte u kávy nebo čaje, či vína. Co můžete od masáže očekávat s jakým záměrem přicházíte. Po té Vás vyzvu k očistě těla. Do masérny vcházíte v sarongu - šátku. Bude následovat úvodní rituál, který je ve stoje. Tento rituál vám pomáhá uvolnit se, zvyknout si na dotek masérky a její energii a vzájemně se na ni naladit. Rituál je výrazem úcty k vašemu tělu a vaší jedinečnosti. Dle přijímajících žen, je tato část masáže, tím nejsilnějším zážitkem. Poprosím Vás o položení na lehátko. Nejdříve bude pečováno o vaše tělo ze zadu. Následuje omývání horkými žínkami a hlazení hebkými předměty (šátky, peříčka, králičí rukavice). Olejová masáž, teplým nahřátým kokosovým olejem. Zažijete mimo masérské hmaty - hlazení Jin a Jang, jemné proštípávání a proklepávání, houpání ze strany na stranu, lehké tahání a drbání ve vlasech, uzemnění, pavoučky, vibrace, hra s napětím, roztáčení čaker atd.V tantrické masáži jsou doteky cíleně pěstovány formou drobných rituálů. Budeme se společně snažit společně vědomě dýchat. Zhluboka, dlouze, plně, hlasitě.  Po konečném uzemnění a schopností se vrátit do reality, se můžete osprchovat. Poté následuje sdílení pocitů a prožitků u nápoje s masérkou.

Tato masáž je jednosměrná. To znamená, že se masérky nedotýkáte. Vy jste přijímající. Provádíme i párovou masáž. Jedním z cílů tantrické masáže je odbourat obavy, překážky a sexuální bloky a věnovat partnerům více vnitřní svobody. Můžete být spolu v jedné masérně vedle sebe. Popřipadě lze rozdělit do druhé masérny.

Dokud tantrickou masáž nezažijete, nepoznáte, o čem vlastně celá je. Věříme, že tato masáž bude přínosem do Vašeho partnerského života. 

Masáž pro ženy a páry nelze objednat v on-line rezervačním systému, ale pouze telefonicky. 

604 213 325

Žena zasvěcuje skrze svou jóni, skrze kterou se muž v minulém životě narodil. Žena zasvěcuje skrze svá prsa, která muž v minulém životě sál. Žena zasvěcuje skrze svá ústa, která kdysi něžně muže uklidňovala. Protože ŽENA je tou nejvyšší zasvětitelkou do tantry.

Pár typů literatury


 • Čtyři dohody - Don Miguel Ruiz
 • Tajemství - Rhonda Byrne
 • Promrhané dny - Tomáš Kosačík
 • Miluj svůj život - Louise L. Hay
 • Moc přítomného okamžiku - Eckhart Tolle
 • Cesta pravého muže, Prostá pravda - David Deida
 • Mnich, který prodal své ferrari - Robin S. Sharma
 • Tantrické prožitky - Osho
 • Čakry kompletní průvodce - Ambika Wautersová
 • Čakry pro začátečníky - David Pond
 • Čakry a jak jím rozumět - Amy Leigh Mercree
 • Tantra ve městě - Barbara Carrellas
 • Tantra milování duší - Somananda Moses Maimon
 • Tantra pro každého - Shashi Solluna
 • Umění sexuální extáze - Margo Anand
 • Úvod do tantry - Lama Thubten Yeshe
 • Taoistická tantra pro ženy - Minke de Vos
 • Měsíční časopis Rituals - koupíte v trafice :-)